Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje

Priprave na ZR in ODDPO za leto 2023

Kaj je potrebno vedeti in storiti še za leto 2023:

 • popis OS;
 • evidentiranje pomembnih poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah in vpliv na davčno osnovo – kaj je potrebno preveriti pri OS, NS, zalogah, terjatvah, rezervacijah…;
 • poudarek na knjiženju škode na opremi, zalogah, nepremičninah, zaradi poplav in plazov v avgustu 2023;
 • Knjiženje državnih pomoči;
 • Opravimo pregled prihodkov in odhodkov z davčnega vidika: Davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki, delno priznani odhodki, nepriznani stroški, posebnosti in primeri iz prakse (bonitete, rezervacije in časovne razmejitve, reprezentanca, slabitve in odpisi terjatev,…)
 • Davčne olajšave in vpliv na davčno osnovo

 

73.20 vklj. DDV

-
+

OPIS

Kaj je potrebno vedeti in storiti še za leto 2023:

 • popis OS;
 • evidentiranje pomembnih poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah in vpliv na davčno osnovo – kaj je potrebno preveriti pri OS, NS, zalogah, terjatvah, rezervacijah…;
 • poudarek na knjiženju škode na opremi, zalogah, nepremičninah, zaradi poplav in plazov v avgustu 2023;
 • Knjiženje državnih pomoči;
 • Opravimo pregled prihodkov in odhodkov z davčnega vidika: Davčno priznani prihodki, davčno priznani odhodki, delno priznani odhodki, nepriznani stroški, posebnosti in primeri iz prakse (bonitete, rezervacije in časovne razmejitve, reprezentanca, slabitve in odpisi terjatev,…)
 • Davčne olajšave in vpliv na davčno osnovo