Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami. Računovodsko svetovanje - za dobre poslovne rezultate potrebujete urejeno računovodstvo, prave davčne nasvete in izobražen kader. Online osebno svetovanje

Priprave na ZR in ODDPO 2020 - 2.Del

Pridobitna/nepridobitna dejavnost, povezane osebe, rezervacije, prevrednotenje finančnih naložb, boniteta, amortizacija, hibridna neskladja, davčne olajšave, normiranci

61.00 vklj. DDV

-
+

OPIS

Pridobitna/nepridobitna dejavnost, povezane osebe, rezervacije, prevrednotenje finančnih naložb, boniteta, amortizacija, hibridna neskladja, davčne olajšave, normiranci